+420 723 450 450
NAD 1.000,- Kč
DOPRAVA ZDARMA
NABÍDKA PRODUKTŮ

Ochrana osobních údajů


Provozovatel tohoto obchodu Sububi.cz (Martin Tůma, Církvičská 392, Sedlčany, IČO: 74365347), dělá vše proto, aby ochránil vaše osobní údaje. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jsou zabezpečeny proti zneužití.

 

Zavazujeme osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo. Seznam smluvních dopravců naleznete zde


b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu dále zasílán.

 

Doba uchovávání osobních údajů


Osobní údaje budou uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Účetní doklady budou uloženy v souladu se zákonem § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) a § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.)

 

 

 

Níže naleznete informace, jaké osobní údaje sbíráme, k čemu je využíváme a jak je zpracováváme.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?


Když se pohybujete na našich stránkách, sbíráme různé typy údajů, jako jsou kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, adresa, email), které nám vyplníte před odesláním objednávky. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení k nám přistupujete. Též musíme pracovat s vašimi objednávkami, abychom je mohli odeslat, stornovat, či změnit, tak jak si přejete.

 

Zpracováváme tyto osobní údaje:


  1. Kontaktní údaje

 

Jedná se o údaje, které nám vyplňujete před odesláním objednávky. Díky nim, můžeme vaši objednávku odeslat a případně být v kontaktu s vámi. Jedná se zejména o jméno a příjmení, fakturační a doručovací adresu, telefonní číslo, email, jméno na zvonku.

 

  1. Identifikační údaje

 

Jedná se o údaj IČO a případně DIČ, který uvádíte, pokud nakupujete zboží jako podnikatel či firma.

 

 

  1. Údaje o vašich objednávkách

 

Zde se jedná o údaje o druhu a počtu zboží, které jste nakoupili a službách které jste si objednali. Dále jde o číslo vašeho účtu, způsob doručení a platby a údaje o případné reklamaci či výměně zboží.

 

 

Proč osobní údaje zpracováváme?


Pokud navštěvujete náš web, na kterém využíváme soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro zjištění a sledování návštěvnosti. Pokud u nás nakoupíte, používáme vaše údaje k tomu, abychom mohli objednávku vyřídit. Ke spravování vašich osobních údajů nás opravňuje příprava či plnění smlouvy s vámi, naše oprávněné zájmy, váš souhlas, nebo různé právní povinnosti, které musíme dodržovat. Rozsah osobních údajů je různý, podle toho zda jste jen návštěvníkem našich stránek, nebo jste u nás nakoupili.

 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás, prostřednictvím našeho webového formuláře, do kterého údaje před dokončením objednávky vyplňujete. Některé dodatečné údaje, jako je třeba číslo účtu, můžeme obdržet i od našich partnerů, přes které například realizujete platbu za vaši objednávku, jako jsou banky a platební brány.

 

Jaká mám práva při zpracování svých osobních údajů?

 

Z hlediska svých osobních údajů, máte řadu různých práv. Jedná se zejména o právo na přístup, výmaz, opravu, přenositelnost a omezení zpracování, vznesení námitky či podání stížnosti.

 

Právo na přístup

 

Máte právo vědět, jaké údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu. Též jak tyto údaje získáváme, komu je předáváme. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovaných osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost

 

Vaším právem je získat od nás všechny údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

 

Právo na opravu

 

Pokud zjistíte, že jste ve svých údajích udělali chybu, jsou nepřesné, nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečných prodlení opravili.

 

Právo na výmaz

 

V některých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Výmaz lze provést, pokud vaše údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali. Pokud jste nám odvolali souhlas k jejich využití, nebo využijete právo vznést námitku proti zpracování, či se domníváte, že zpracování údajů je v rozporu s obecně závaznými předpisy. Lze vymazat ovšem pouze ty údaje, které nám zároveň nějaký právní předpis nepřikazuje uchovávat.

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Toto právo vám umožňuje v některých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich údajů a tyto nebyly předmětem dalšího zpracování.

 

Právo vznést námitku

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud jde o marketing a zasílání emailových novinek, učiníme tak okamžitě, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít žádné oprávněné důvody pro pokračování zpracování.

 

Právo podat stížnost

 

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v případě, že se domníváte, že vaše údaje zpracováváme neoprávněně, nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy. Stížnost můžete podat u ÚOOÚ, Pplk. Sochora 727/27, 17000, Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz

 

Jak mohu uplatnit svá práva?

 

Stačí nám napsat na email info@sububi.cz

Vaší žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu. Jsme povinni odpovědět do 30ti dnů od vznesení žádosti.